LOBBIES I TRANSPARÈNCIA

La democràcia per a funcionar bé requereix la confiança de la gent en les institucions. I les institucions per a guanyar i mantenir la confiança avui necessiten ser  més transparents en el seu funcionament, especialment en tot allò que té a veure amb el procés polític de presa de decisions, i treballar millor amb el conjunt de la societat. Es tracta d’evitar sospites i malfiances, però també de previndre la corrupció i crear unes condicions millors per a permetre que tots aquells que estan interessants, en nom d’interessos, ideals i valors legítims, en influir en el procés polític ho puguin fer de manera adequada. És precisament d’aquestes premisses que hem plantejat al Congrés dels Diputats la creació d’un Registre dels Grups d’Interès o Lobbies, inspirant-nos en les experiències més avançades d’Europa, i en concret dels Parlaments de Catalunya i la Unió Europea i també de Nord-amèrica.

El Registre seria de caràcter obligatori i públic i s’hi haurien d’inscriure les persones i organitzacions que pretenguessin treballar amb els parlamentaris en defensa dels interessos que representessin. Estarien sotmeses a un Codi de Conducta estricte i d’obligat compliment, tindrien accés a les instal.lacions del Congreso i estarien supervisats per la Secretaria General de la cambra baixa. Alhora plantegem regular la denominada ” petjada legislativa”, que hauria de permetre als ciutadans conèixer quins grups d’interès han participat en cada projecte de llei i com la seva intervenció ha modificat el contingut d’una iniciativa legislativa concreta.

Es tracta, en definitiva, de millorar el funcionament del Congreso, facilitar i promoure la participació de tota la societat en la discussió i l’elaboració de les lleis i introduir la transparència exigible per a generar la confiança dels ciutadans en unes institucions que en els darrers anys han vist profundament deteriorada la seva legitimitat política. I ho fem des de la convicció democràtica que una societat plural necessita de partits per articular-se, però també d’una densa societat que participi i influeixi en l’elaboració de les lleis. I és que de fet és d’aquesta manera. En totes les discussions legislatives en les que he participat en la meva vida parlamentària tota mena de grups d’interès ens han vingut a veure, ens han traslladat propostes i ens ajudat a intentar fer unes millors lleis. A voltes hem coincidit i en altres ocasions hem discrepat. Com és normal en un sistema democràtic i plural. Ara es tracta de fer millor per la via de la transparència aquest diàleg i treball compartit amb la societat.

Digues què en penses

*

*