PAÍS DE MIGRANTS

reforma migrotoria usaL’esforç bipartit als Estats Units per a promoure la reforma migratòria hauria de ser inspirador per als europeus; ja fa més de 10 anys dels acords de Tampere de 1999, que havien de suposar la construcció d’una política comuna europea, i els avanços són clarament insuficients i fins i tot s’apunten alguns retrocessos significatius en els darrers temps; aquesta continua essent una política més fonamentada en una idea estatal que no pas europea;alhora  els europeus  continuem mirant amb  masses recels i pors  el que suposen els fluxos migratoris i continuem sense un enfocament global de la qüestió, amb una mirada que prioritzi els aspectes de seguretat i control enlloc de la gestió de la mobilitat i la facilitació de l’accés a la ciutadania. L’auge dels populismes antieuropeus als països més rics i pròspers  a més, reforça la tendència al tancament i la desconfiança cap a la diversitat cultural, la mobilitat de les persones i fins i tot la lliure circulació dels propis ciutadans de la Unió. La xenofòbia i el racisme creixen.

Què podem aprendre del procés de discussió nord-americà?

 Doncs que un canvi de política te molt a veure amb algunes coses:

Lideratge polític al màxim nivell encapçalat pel President Obama, necessitat d’un acord polític ampli que respon al creixent pes de la població d’origen llatí i asiàtic al país en els recents  processos electorals, convicció que les oportunitats i els beneficis són superiors als problemes i els costos per a l’economia i la societat en el seu conjunt, una  concepció integral de la política posant l’accent en l’equitat i la justícia de la mateixa amb el rigor i la serietat que també es reclama, una idea clara sobre la necessitat de facilitar la condició de ciutadà.

I evidentment, en la idea dels nord-americans que tenen del seu país, en la qual el concepte de país d’immigrants és intrínsec al  seu ser nacional .

Ara com ara, seriem ingenus si ens imaginéssim una reforma migratòria a escala europea com aquesta que s’està plantejant a l’altra banda de l’Atlàntic,  però faríem bé els europeus en entendre que en el temps que ja hem entrat tenen a veure més  amb els valors i les idees de la reforma nord-americana que no pas en la idea d’una Europa tancada i reclosa en ella mateixa, homogènia i envellida. I això reclama lideratge, opinió publica i política de veritat a escala europea. Tenim feina.

Establir un sistema migratori per al segle XXI als Estats Units

 

Comentaris

  1. lo leo y no lo creo. Es la primera vez que en el último año leo un artículo/declaración/comentario de un nacionalista que no habla de la independencia de Cataluyna. Y además es hasta interesante. enhorabuena

Digues què en penses

*

*