UN BON ACORD COMERCIAL

Es difícil imaginar un país en el món que s’assembli més a Europa en el seu model social i econòmic  que el Canadà; amb més o menys intensitat el Canadà participa del model d’economia social de mercat que ha caracteritzat i caracteritza la Unió Europa. Amb l’actual líder canadenc, el progressista i carismàtic Trudeau, encara hi estem més a prop en l’enfocament polític als grans reptes global als quals ens enfrontem com a planeta; només cal veure i contrastar la posició de Trudeau i Trump sobre el canvi climàtic.

És normal doncs que amb Canadà la Unió Europea hi vulgui comerciar. I que a més ho faci en el termes dels nous tractats de  comerç internacional que com l’Acord Econòmic i Comercial Global (CETA en les seves sigles en anglès) que acabem de ratificar; uns tractats que no es centren només en la reducció d’aranzels sinó sobretot en la supressió de les barreres tècniques que en els darrers anys han dificultat un major dinamisme en les relacions econòmiques i comercials entre els estats europeus i el Canadà. S’han simplificat els procediments i tràmits per importar i exportar i s’ha treballat en l’obertura del mercat dels contractes públics canadencs i en el reconeixement mutu de les qualificacions professionals. És imprescindible recordar que el CETA salvaguarda el caràcter públics dels serveis públics europeus i manté, com no podia ser d’una altra manera, la legislació sociolaboral i mediambiental europea i estableix uns nous mecanismes de resolució de conflictes entre empreses estrangeres i governs independents i transparents.

És normal que els països europeus més avançats, amb economies obertes, exportadores i competitives i amb els estats del benestar més amplis i inclusius, la majoria de les forces polítiques (singularment les forces del centre-esquerra i els sindicats), siguin favorables al CETA. I és que una economia forta i vibrant que generi llocs de treball ben pagats i amb alt valor que permet finançar un bon estat del benestar és aquella que és oberta i exportadora de béns i serveis.

Per a Catalunya, el CETA és més una oportunitat que un risc. Ho és per a les PIMES i per als professionals que sempre tenen més dificultats per a superar les barreres burocràtiques. Però trobaran en el mercat canadenc noves oportunitats de negoci que generen mes llocs de treball a Catalunya. L’economia catalana és una economia altament internacionalitzada. El sector exterior és un dels punts forts de la nostra economia. Catalunya té un grau d’obertura comercial elevat (un 116,9 % del seu PIB), en la línia d’altres economies petites i obertes d’Europa: tant en exportacions i en captació d’inversió estrangera som líders. Exportarem durant el 2016 per valor de 65.142 milions d’euros, amb un creixement del 2% respecte l’any anterior, representant més del 25% del total de l’Estat espanyol.

El CETA és un bon model d’acord econòmic i comercial i que pot ser referència per a futur acords. Caldrà estar atents a la seva implementació, observar si afecta negativament en algun sector econòmic concret i preveure les corresponents compensacions.

El debat de fons és decidir entre governar la globalització i les seves conseqüències o replegar-nos i tancar les nostres societats i economies. Des del Partit Demòcrata, en la millor línia de la tradició d’un país obert i dinàmic com Catalunya, estem a favor d’establir regles justes i transparents per a governar la globalització com a garantia de progrés i prosperitat.

Bones raons doncs per a votar a favor de la ratificació el CETA.

Per a saber més:

Comissió Europea

Posició de Ramon Tremosa

Agenda Pública

Article de Moises Martin

Digues què en penses

*

*