Inversió socialment responsabble: una oportunitat de canvi

Aquest matí s’ha presentat a la Borsa de Madrid el Pla Estratègic d’Spainsif .Spainsif és la plataforma que agrupa a les entitats financeres, del tercer sector i de l’acadèmia, implicats en la promoció i difusió de la inversió socialment responsable ( ISR). El ventall d’entitats que participen en aquesta iniciativa és molt ampli:des del BBVA fins Esade, passant per ECODES,TriodosFETS O Economistes sense Fronteres.També hi són les dues centrals sindicals.

Spainsif, a més, forma part de la xarxa d’Eurosif, que agrupa plataformes similars d’altres Estats europeus.

Ara per ara, la ISR no deixa de ser un punt marginal a Espanya. però la posta en marxa d’aquesta plataforma anuncia un proper creixement d’aquest enfocament en els productes financers. I és bo recordar que Esade n’ha està fent un seguiment extens des fa un cert temps.

Va creixent la gent que vol que els seus estalvis s’inverteixen de manera coherent amb els seus valors. Hi ha entitats financeres que hi veuen una oportunitat de negoci que respon a noves demandes.Hi ha entitats del tercer sector que creuen que des l’activisme els accionistes poden influir a les empreses per tal de canviar polítiques i comportaments. I és clar empreses que volen captar l’interès d’inversors institucionals que demanden un determinat tipus d’inversió.

I tots plegats sabem que en l’origen d’aquesta crisi hi ha molta irresponsabilitat en el sector financer i que fa falta molta cultura financera entre els ciutadans.

Avui Spainsif ha llençat una proposta: incorporar a la legislació de plans i fons de pensions el principi d’informar sobre si les decisions d’inversió consideren els riscos extrafinancers, o sia els riscos étics, socials, ambientals i de bon govern i si s’afirma fer-ho, informar sobre la política que es té al respecte. Crec que és una bona idea. Al Regne Unit ha donat un bon resultat. La propera discussió a les Corts del Projecte de Llei d’economia sostenible serà una bona oportunitat per a plantejar aquesta mesura.

Digues què en penses

*

*