L’EMPRESA SOCIAL I LES NOVES MANERES DE FER FRONT A LA QUESTIÓ SOCIAL

L’empresa social està emergint, amb força, com una nova forma de fer negoci, però cercant l’impacte social de la seva activitat com element diferenciador respecte la manera de fer del “bussiness as usual”. Es tracta de fer empresa, clar que sí, però sobretot es tracta de resoldre problemes socials d’una altra manera.

Certament fins l’economia social es diferenciava o bé pel caràcter democràtic de la propietat (cooperatives i societats anònimes laborals) o bé per l’absència d’ànim de lucre (associacions i fundacions que oferien bens i serveis) o bé pel facilitar feina amb persones amb risc d’exclusió o discapacitat (centres especials de treball o empreses d’inserció) o bé per la combinació d’alguns d’aquests trets. Des de fa un cert temps ha emergit una nova realitat: empreses de caràcter mercantil orientades fonamentalment a donar resposta a problemes socials mitjançant la seva pròpia activitat econòmica, la manera de fer les coses i la limitació dels beneficis, que fonamentalment es reinverteixen en la pròpia empresa o a finançar projectes socials.

I alhora també ha aparegut la demanda d’empreses més clàssiques de l’economia social de tenir més possibilitats i facilitats d’accedir al mercat de capitals per obtenir finançament per a fer créixer les seves activitats i , sobretot, el seu impacte social.

Tot plegat ens ha dut a recollir la proposta llençada per la UpSocial de promoure una modificació legislativa a les Corts Generals per a la creació de la Societat Limitada d’Interès General que permetria als emprenedors socials tenir un nou instrument al seu abast per a tirar endavant els seus projectes.

No estem parlant d’una nova forma jurídica en sentit estricte, sinó d’una nova denominació legal per aquelles empreses mercantils que cerquen un impacte social, que està associada a determinades limitacions en el repartiment de beneficis, transparència i compromís estatutari respecte l’interès general i al reconeixement de determinats beneficis fiscals.

Fa uns dies, i en el marc del Grup Repensar les Polítiques Socials del Centre d’Estudis Jordi Pujol, en parlàvem amb l’Antoni Ballabriga, que des del BBVA lidera juntament amb ESADE el ” Momentum Projecte”, que també ha identificat aquesta necessitat.

Superar la crisi demana sobretot situar de nou la “qüestió social” en el centre de les nostres preocupacions i alhora ser capaços d’innovar en la manera de fer front a les desigualtats noves i velles que ens interpel·len.

Digues què en penses

*

*