PER UN NOU RETA PER ALS AUTÒNOMS

autonoms Catdem

 

 

Aquesta setmana a la CatDem  el Grup de CDC al Congreso hem organitzat una sessió de treball sobre la reforma global i integral que necessita el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social. Aquest és un eix que ha estat i continuarà sent prioritària en la nostra acció política al Congrés dels Diputats.

La sessió ha comptat amb una intervenció primera del Catedràtic del Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València, el Dr. Juan Lopez Gandia. També hem gaudit de les rèpliques del professor de la mateixa àrea de la Universitat Pompeu Fabra, el Dr. Fargas i de la Catedràtica de Mètodes Quantitatius per a l’economia i l’empresa de la Universitat de Barcelona, la Dr. Montserrat Guillen. També hem escoltat les aportacions de les veus dels autònoms representats per ATA-Pimec, la CTAC i la la CECOT.

Ha estat una sessió útil, que ens ha aportat idees per a avançar en la reforma que els autònoms fa tan de temps que aspiren.

Algunes idees prèvies.

 • Més del 85% dels autònoms cotitzen per la base mínima. Aquesta circumstància comporta que les pensions que rebran en el futur siguin molt baixes; molt més baixes que aquelles que rebran els treballadors per compte d’altri.
 • El treball autònom està creixent i ho farà més en els propers anys. Avui representa en el conjunt de l’Estat un 16,75% del conjunt de cotitzants a la Seguretat Social, enfront d’un 14,3% de mitjana a la resta d’Europa. Al voltant d’un terç de les noves altes a la Seguretat Social són autònoms.
 • A Catalunya estem parlant de 541.000 persones, donades d’altes com autònoms. Al conjunt de l’Estat són 3.181.616 persones.
 • Els autònoms tenen molt poca informació sobre el funcionament del sistema de pensions.
 • Els autònoms són també un col·lectiu on es produeixen situacions de vulnerabilitat i fragilitat, tal i com la crisi ha posat de manifest.
 • Les reformes de les pensions dutes a terme en els darrers anys no han tingut en compte les característiques especials del treball autònom.
 • Malgrat les millores en la seva protecció social, el RETA no garanteix una protecció equiparable a la que reben els treballadors per compte aliè.

Algunes idees per a la reforma

 

 • Necessitat d’incrementar la transparència i la informació sobre les pensions futures dels autònoms en base el seu esforç contributiu via cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Incrementar la confiança en la sostenibilitat del sistema públic de pensions, considerant les cotitzacions socials com a inversió rentable i segura.
 • Abordar una reforma global del RETA que vinculi l’esforç de cotització a la Seguretat Social al nivell d’ingressos i beneficis de la seva activitat econòmica, de caràcter progressiu, que tingui especialment en compte els primers 2 anys de l’inici de l’activitat emprenedora, introduint una tarifa plana, i els moments de davallada dels seus ingressos així com la diversitat de realitats que conviuen sota el concepte d’autònoms. Alhora caldria introduir flexibilitat tant en el pagaments de les cotitzacions, que haurien de ser quadrimestrals, com també en els supòsits d’ajornaments voluntaris d’aquests pagaments.
 • Caldria tenir en compte també, i de manera especifica, les llargues carreres de cotització de molts autònoms i l’existència del treball a temps parcial de moltes altres.
 • Una reforma d’aquest caire demana una efectiva transparència sobre els ingressos fiscals dels autònoms.
 • Una referència a tenir en compte és el sistema d’autònoms del Regne Unit.
 • Cal superar una regulació del treball autònom que doni per fet el frau social i fiscal en aquest camp.
 • Promoure instruments específics i innovadors per a complementar les pensions públiques que rebran els autònoms.
 • Caldria analitzar la possibilitat d’incorporar el concepte de “comptes nocionals”, tal i com han fet algun Estats europeus, per a donar més transparència al sistema de pensions.
 • Les qüestions i els impactes de gènere s’han de tenir en compte.
 • Queda clar que els ingressos de les cotitzacions a la Seguretat Social no poden finançar altres polítiques publiques, especialment els incentius a la contractació.
 • No es pot menystenir el vincle entre creixement econòmic,competivitat , creació d’ocupació i nivells de cotitzacions a la Seguretat Social.

Digues què en penses

*

*