SALVAR EL TERCER SECTOR

El Tercer sector necessita urgentment un pla de rescat. Fa temps que ho venim reclamant. La política de consolidació fiscal que les administracions públiques fa uns quants anys  venen aplicant i que han afectat de manera molt significativa a la política de subvencions dels governs, la desaparició de les obres socials de les caixes que han estat fonamentals en moltes comarques del país i la disminució del nombre de socis d’una part no menor del teixit associatiu, estan posant en risc el Tercer Sector, els serveis que presten i la cobertura de les necessitats socials que té encarregat resoldre o minorar  No hem de caure en cap alarmisme, però la crisi s’està emportant per endavant iniciatives socials que ha costat anys i panys consolidar, s’està posant en risc l’atenció dels col·lectius més vulnerables i s’està afeblint el capital social de la societat catalana.

Cal una actuació urgent. Potser arribarem tard per alguns, però es necessiten durant les properes setmanes iniciatives decisives que permetin evitar la fallida de moltes entitats. Bona part del problema d’aquestes són els deutes de les administracions de la Generalitat i els ajuntaments.  I fou una pena, i un error, que el Tercer Sector no es pogués beneficiar del denominat Pla de Proveïdors, que posà en marxa el Govern de l’Estat a principis de l’actual legislatura, i que va permetre eixugar el deute de milers d’autònoms i empreses.

Ara hem recollit les demandes de la societat civil i hem presentat al Congrés dels Diputats una iniciativa que reclama al Govern de l’Estat que incorpori el Tercer Sector al Pla de Proveïdors.  No es pot perdre el temps. Hi ha massa coses en risc.

Proposició no de Llei 

Deutes amb el Tercer Sector a Catalunya

Deutes amb el sector de la discapacitat arreu de l’Estat

Digues què en penses

*

*